Síla mění prostor

Aktuality

I/55 Přerov - průtah 1. etapa demolice

13.08.2019

Společnost PB SCOM s.r.o., začala s bouráním v rámci akce: I/55 Přerov - průtah 1. etapa demolice. Postupně dojde k demolici domů na Škodově ulici, Komenského ulici a následně na ulici Kramářova Dalším předmětem akce jsou stavební úpravy spočívající ve statickém zajištění všech sousedních štítových stěn pomocí prvků helikální výztuže tzv. princip silového šití a také stavební úpravy dotčených štítových stěn včetně provedení zateplovacího systému. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce letošního roku.
uploads/rsd-demolice/67830622_2401432546808592_3939658966727917568_n.jpguploads/rsd-demolice/68647575_2401433076808539_3423610197912846336_n.jpguploads/rsd-demolice/68691428_2401432593475254_5299494429239803904_n.jpguploads/rsd-demolice/68779680_2401433050141875_1248450575226372096_n.jpguploads/rsd-demolice/69030896_2401432536808593_4556303175354679296_n.jpg
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective