Síla mění prostor

Aktuality

Demolice mostu v intravilánu města Hodonín

02.04.2019

V březnu letošního roku jsme realizovali II. etapu demolice mostu v intravilánu města Hodonín v majetku Jihomoravského kraje a ve správě SUS JmK. Jednalo se o železobetonový most postaven na 4 polích. Délka nosné konstrukce mostu byla 69 metrů a šířka mostu 20 metrů. I.etapa demolice byla realizována za plného provozu v loňském roce, kdy po odstranění první půlky mostu byla zahájena stavba nového mostu. Demolice mostu byla realizována těžkou mechanizací včetně speciálních přídavných zařízení v majetku společnosti PB SCOM s.r.o. Veškeré práce byly provedeny dle náročného časového harmonogramu k plné spokojenosti objednatele.
uploads/hodonin-most/069 (2).jpguploads/hodonin-most/094.jpguploads/hodonin-most/099.jpguploads/hodonin-most/147.jpg
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective