Síla mění prostor

služby

 • speciální demoliční práce

  Provádíme speciální demoliční práce od projektu až po realizaci

  zjistit více
 • práce ve výškách

  Veškeré práce ve výškách jsou pováděny vysoce kvalifikovanými pracovníky

  zjistit více
 • likvidace a demontáž

  Likvidace a demontáž hal, různých typů kontrukcí, sil, zásobníků, lisů, potrubí

  zjistit více
 • dopravní stavby

  Výstavba dálnic, silnic, parkovacích ploch, cyklostezek, lesních cest, zpevněných ploch a provádění penetračního makadamu a nátěru

  zjistit více
 • zemní práce

  Kompletní příprava území, terénní úpravy, hutnění, svahování násypu, výkopové práce, rekultivace území, skrývkové práce a stabilizace zemin

  zjistit více
 • vodohospodářské stavby

  úprava vodních toků, čištění koryt řek, revitalizace rybníků, výstavba jezů a vodních toků, těžba nánosu z řek a rybníků a zpevnění břehů

  zjistit více
 • ekologické stavby

  Rekultivace skládek komunálního odpadu a provádění sanací starých skládkových zátěží

  zjistit více
 • autodoprava

  Přeprava zemin, štěrku a jiných materiálů, přeprava těžké mechanizace, podvalník na přepravu strojů a kontejnerová doprava s drapákem

  zjistit více
 • výstavba sportovních a víceúčelových hřišť

  Výstavba, rekonstrukce a údržbu víceúčelových hřišť a sportovních areálů od vytvoření projektové dokumentace až po realizaci zjistit více

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective